AcriBo

AcriBo är ett helägt dotterbolag till börsnoterade Acrinova som är registrerat på Aktietorget. AcriBo är ett fastighetsutvecklingsbolag som levererar från idé till inflyttningsklart till bolag i ”familjen”, kommuner och privata aktörer. Vi utvecklar fastighetsprojekt med fokus på kostnadsbilden

Med det fundamentet utvecklar vi fastigheter långsiktigt och hjälper Sverige med att, på ett kostnadseffektivt sätt, bygga bort bostadsbristen. Alltså en trygg grund att bygga Sveriges framtid på.

Besök Acribo.se