Fastighetsförvaltning

Vi på Norama fastighetsförvaltning har alla kompetenser inom Fastighetsförvaltning. Det gör att vi gärna är er totala leverantör inom detta område (fastighetsskötsel samt fastighetsförvaltning). Vi sköter allt inom grönområden såsom häck, gräsklippning, plantering och tar hand om yttre miljöer. Vi tar hand om felanmälningar och tillhörande administration. Du som kund får en bekymmersfri förvaltning och skötsel av oss på Norama fastighetsservice.

 • Driftsoptimering
 • El
 • Energiuppföljning
 • Hjälp vid in- och utflyttning
 • Avflyttningsstädning
 • Lägenhetsbesiktning
 • Jour dygnet runt
 • Maskinell häckklippning, beskärning av träd
 • Serviceanmälan med uppföljning
 • Småreparationer
 • Snöröjning
 • Städning av hårdgjorda ytor, garage och P-hus
 • Teknisk förvaltning/fastighetsskötsel
 • Trappstädning
 • Underhållsplaner
 • Uppföljning avseende förvaltningsuppdraget
 • Ventilation, styr och reglerteknik
 • VS

Vår service riktar sig även till alla fastighetsägare. Vill du veta mer så kontakta Måns Broberg på mobil +46 704 41 10 31 eller skriv till mans.broberg@norama.se