Vår verksamhet

Norama är fastighetsägarens totalleverantör inom ekonomi/administration, teknisk förvaltning och fastighetsutveckling.
Med ca 30 kompetenta medarbetare är vi heltäckande i stora delar av södra Sverige.
Vi förvaltar bostäder och kommersiella fastigheter från Trelleborg i söder till Växjö i norr.

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisningar
  • Ekonomiska rapporter och uppföljning
  • Hyresadministration, avisering, kontrakt m.m.
  • Hyresförhandlingar
  • Uthyrning och marknadsföring av lediga objekt